Covidové formality pro hráče i diváky

(scroll down for English) Na základě usnesení vlády č. 714 ze dne 19. srpna 2021 se smí hromadných akcí zúčastnit pouze účastníci, kteří doloží bezinfekčnost na covid-19. Jako organizátoři tedy musíme od všech účastníků, a to hráčů, pořadatelů i diváků požadovat předložení dokumentů, které to potvrzují. U hráčů dokumenty shromažďují manažeři týmů, příchozí diváci vč. dětí starších 6 let budou muset předložit doklad u pokladny při zakoupení vstupenky. Tímto dokladem (v papírové podobě nebo předložením potvrzení v elektronické aplikaci) může být:
– certifikát o RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 7 dní,
– certifikát o POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin,
– certifikát o očkování dokončeném minimálně před dvěma týdny,
– potvrzení o prodělání choroby covid-19 během posledních 180 dní,
– u nezletilých potvrzení o tom, že absolovovali ve škole nebo školském zařízení  podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Toto lze doložit i čestným prohlášením zákonného zástupce.

Dále prosíme o dodržování standardních hygienických opatření:
– dodržujte odstup od ostatních,
– minimalizujte kontakty,
– používejte desinfekci rukou.

Děkujeme za spolupráci a ohleduplnost a doufáme, že tato opatření zamezí šíření nákazy covid-19.


Based on the Czech Govermnent regulations no. 714 from August 19, 2021, only persons who prove their covid-19 noninfectivity are allowed to take part in mass events. Organizers therefore will require documents proving this from all participants – players, team members, spectators. Team managers collect players’ documentation, visitors including children over 6 years will have to present such document on entry to the venue when purchasing the ticket. Following documents (printed or displayed electronic version) are accepted:
– certificate of negative RT-PCR test not older than 7 days,
– certificate of negative POC test not older than 72 hours,
– certificate of vaccination completed at least 14 days earlier,
– document about going through covid-19 desease in last 180 days,
– for underaged persons certificate of negative school AG test not older than 72 hour, this can be substituted by parents’/chaperone’s declaration about such test.

We kindly ask you to follow basic anti-covid precautions:
– keep social distance,
– minimalize personal contacts,
– use hand desinfection.

Thank you for your co-operation and thoughtfulness. We hope that all these precautions will help to stop spreading of covid-19 disease.